"Wykszta³cenie to dobro, którego nic nie jest w stanie nas pozbawię"

 

 

  Egzamin
gimnazjalny i ósmoklasisty - prezentacje dla nauczycieli i rodziców